AG Topologie und geometrische Gruppentheorie

 • Typ: Seminar (S)
 • Lehrstuhl: KIT-Fakultäten - KIT-Fakultät für Mathematik
  KIT-Fakultäten - KIT-Fakultät für Mathematik - Institut für Algebra und Geometrie
 • Semester: SS 2024
 • Ort:

  20.30 SR 2.058

 • Zeit:

  Do. 15:45 - 17:15


 • Dozent: Prof. Dr. Roman Sauer
  Jun.-Prof. Dr. Claudio Llosa Isenrich
  Dr. Gabriele Link
 • SWS: 2
 • LVNr.: 0177100